About Us

ह्या संकेतस्थळाचे मालक :- Amuk Tamuk

  1. ह्या संकेतस्थळाची (amuktamuk.com) निर्मिती केली आहे. आणि ह्या संकेतस्थळाची संचालन करत आहोत.

आमचे ध्येय :-

जगात रोज अमुक तमुक घडामोडी घडत असतात. काही भूतकाळात घडलेल्या असतात तर काही भविष्यात अंदाजाच्या आधारात्मकतेवर घडू शकतात. त्यामुळे त्या सर्व माहितीच्या स्वरूपात आपल्यापर्यंत पोचवण्यासाठी आम्ही ” अमुक तमुक “(amuktamuk.com) चा विडा उचललेला आहे. गोष्ट अशी जी माहितीच्या माध्यमातून बदल घेऊन येईल. तोही सकारात्मक…

Owner’s of this website :- Amuk Tamuk

There are so many things happening in the world every day. Some have happened in the past while some may happen on the basis of predictions in the future. So in order to convey all that information to you, we have taken up the cause of “Amuk Tamuk”(amuktamuk.com). The thing is that change will come through information. Also positive …